Inget aprilnummer

Vi har inte kunnat genomföra något styrelsemöte i april pga covid 19. Vi har heller inte kunnat träffas för att göra aprilnumret av Utö kontakt.

Vi hoppas istället på att vi kan ge ut ett tjockare majnummer.

/Styrelsen