Välkommen till Utö kontakt- och intresseförenings hemsida.

Föreningens uppgift är att arbeta för en utveckling som gynnar boende i gamla Utö församling. Anledningen till att vi använder denna gamla beteckning är att den täcker in alla öar runt om Utö och Ålö t.ex. Aspö, Nåttarö m.fl.

För att bli medlem betalar du in 150kr på
plusgiro 97 00 77 -4, märk betalningen med namn och adress. Då har du rätt att delta på föreningens årsmöte och tycka till om saker som du tycker att föreningen skall arbeta med. Du har också möjlighet att delta på föreningens styrelsemöten. Som medlem får du också tidningen Utö kontakt i din brevlåda på Utö.

Vill du istället ha tidningen Utö kontakt till din brevlåda på fastlandet så går det utmärkt att prenumerera. Det kostar 275kr/år och du betalar in på samma plusgiro 97 00 77 -4, märk betalningen med namn och adress.

Inget aprilnummer